Trang chủ   KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ  NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP


Căn cứ quyết định số 31/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008 về việc ban hành quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;
Căn cứ thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/3/2013 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp;
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 phối hợp với Công ty Cổ Phần Đào tạo và cung ứng nhân lực Danaco thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm TCCN như sau:  
I.  ĐỐI T­ƯỢNG BỒI D­ƯỠNG
1. Những Giáo viên TCCN nhưng chưa qua đào tạo sư phạm hoặc chưa được bồi dưỡng NVSP.
2. Những người có bằng Tốt nghiệp đai học nguyện vọng trở thành giáo viên giảng dạy trong các trường TCCN hoặc các cơ sở đào tạo.
II. NỘI  DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Theo chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm TCCN ban hành theo thông tư số10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/3/2013
 
III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
- Hình thức 1: Học tối 3-5-7 hoặc tối 2-4-6.
- Hình thức 2: Học vào các ngày thứ 7, chủ nhật.
IV. HỒ SƠ
1. Phiếu đăng ký học (theo mẫu) gửi kèm theo Thông báo.
2. 01 chứng minh thư photo
3. 3 ảnh 3 x 4cm (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký học, 2 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).
Chứng chỉ do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp, có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc.
  • Địa chỉ: Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Bình Định, Quảng Ngãi.
     

Email: lanhht.dn@giaoducvietnam.edu.vn
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 
Hotline: 0978 86 86 53 Ms.Lành - 0978 86 86 72 Ms.Tuyết