01 / 0 0
DANACO
KIẾN TRÚC ĐĂNG NAM
+84 908-359-483
(Mr.Nguyên)

Đội ngũ

  • Nguyễn Song Hoàn Nguyên, Tiến sĩ – Kiến trúc sư, giảng viên Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh, trưởng phòng dự án DANACO;
  • Lê Văn Dũng, Tiến sĩ – Kiến trúc sư, giảng viên Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh, trưởng phòng thiết kế DANACO;
  • … và các cộng sự khác.