01 / 0 0
DANACO
KIẾN TRÚC ĐĂNG NAM
+84 908-359-483
(Mr.Nguyên)

CÔNG CỘNG

NHÀ LÀM VIỆC VNPT HÓC MÔN

đăng bởi admin
Ngày 30/08/22

  • Địa điểm: Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư: Viễn Thông Tp. Hồ Chí Minh
  • Năm thực hiện: 2014