01 / 0 0
DANACO
KIẾN TRÚC ĐĂNG NAM
+84 908-359-483
(Mr.Nguyên)

CÔNG CỘNG

NHÀ XE 7 TẦNG – COCOBAY

đăng bởi admin
Ngày 30/08/22

  • Địa điểm: Thành Phố Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Tập Đoàn Thành Đô (Empire Group)
  • Năm thực hiện: 2019